Rodzaje plastikowych butelek

Plastik używany jest w codziennym życiu niemalże wszędzie. Idąc do sklepu czy kupując wodę, ludzie nie zastanawiają się, z czego zrobiona jest dana butelka, po prostu ją wkładają do koszyka. Plastikowe butelki i rzeczy mające kontakt z żywnością posiadają na zewnętrznej stronie oznaczenia tworzywa, z jakiego są wykonane. Symbol to charakterystyczny trójkąt ułożony z trzech strzałek, w którego środku znajduje się cyfra, a poniżej literowy opis. Oznacza on nie tylko rodzaj materiału, ale także wpływ tworzywa na substancję, a tym samym oddziaływanie na człowieka. Poniżej znajduje się lista z krótkimi objaśnieniami symboli: 

1. PET-1 – Możliwe niebezpieczny, 

2. HDPE-2 – Bezpieczny, 

3. PVC-3 – Nie nadaje się do kontaktu z żywnością, 

4. LDPE-4 – Prawdopodobnie bezpieczny, 

5. PP-5 – Bezpieczny dla żywności, 

6. PS-6 – Niebezpieczny, nie służy do przechowywania żywności, 

7. Inne-7 – Nieznane, możliwie niebezpieczne. 

Jeżeli materiał jest możliwie niebezpieczny, w wielu przypadkach oznacza to, że negatywnie wpływa na żywność w określonych warunkach lub przez jego nieprawidłowe użytkowanie. 

Butelki pet-najczęściej występujące tworzywo

Jednorazowe sztućce i naczynia, butelki pet do soków i wody mineralnej wykonane są z politereftalanu etylenu. Jest to substancja termoplastyczna, która może mieć działanie rakotwórcze, jednak tylko w określonych warunkach. Zasadniczym problemem w butelkach pet jest to, że tworzywo, z którego są wykonane, zawiera antymon, który z kolei przenika do wody i soków się w nich znajdujących. Ponadto, pomimo że butelki pet są opakowaniami wielokrotnego użycia to nawet po dokładnym ich umyciu, mogą wydzielać szkodliwe substancje, co więcej poddając je działaniu wyższych temperatur, wydzielają one pochodne ropy naftowej i benzenu. Związki te mają skrajnie niekorzystny wpływ na układ hormonalny człowieka. Niestety, wieloletnie badania pokazują, że woda z butelki pet, skażona jest zawsze cząsteczkami plastiku, co oznacza tylko jedno-czas na radykalne zmiany w sposobie przechowywania żywności.

Przy współpracy: Producent opakowaniań ProfilGroup