Jak skutecznie amortyzować nieruchomość?

kreska

Amortyzowanie nieruchomości to jedna z form inwestycyjnych, która przynosi wymierne zyski w dłuższej perspektywie. Zanim jednak opowiemy o tym, jak efektywnie amortyzować nieruchomość, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest owo amortyzowanie. Z pomocą przyjdą nam eksperci zajmujący się na co dzień rynkiem nieruchomości.

Amortyzacja w inwestycjach

W praktyce amortyzacja nieruchomości oznacza zmniejszenie wartości dobra kapitałowego w określonym okresie użytkowania, bądź starzenia się. Tego typu koszt jest kosztem pozornym, czyli inwestor nie zostaje obciążony bezpośrednio wydatkiem gotówki, zaś przepisy prawa pozwalają odliczyć koszt od przychodu prowadząc do redukcji kosztów związanych z opodatkowaniem. O proces amortyzacji zapytaliśmy ekspertkę – Janinę Suchocką.

„Amortyzacja nieruchomości jest swoistym fenomenem. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, uważa się, że nieruchomości tracą na swej wartości w perspektywie lat. Tak naprawdę w dłuższej prognozie owa wartość wzrasta. Weźmy na przykład kamienicę w centrum Warszawy i szklany biurowiec na jej obrzeżach. Dziś biurowiec kosztuje więcej, jednak za kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat kamienica będzie znacznie droższa ze względu na historię i położenie…”

Inwestycje

W takich sytuacjach perspektywa inwestycyjna jest korzystna wówczas, gdy dokonamy amortyzacji nieruchomości, np. apartamenty Hiszpania. Inwestycja staje się rentowniejsza ze względu na fakt, iż realny zysk pojawia się już w chwili zakupu, a nie w chwili sprzedaży jak to ma miejsce w biznesie i środkach trwałych takich jak chociażby samochód. W realiach rynku nieruchomości eksploatacja daje inwestorowi zysk. Tu pojawia się zasadnicze pytanie – jakie rodzaje nieruchomości można amortyzować? Zgodnie z przepisami prawnymi wyróżniamy następujące :

miasto

– budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością
– budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie

Aby mieć pewność, co do możliwości amortyzowania nieruchomości, warto odwołać się do konkretnych przepisów z gruntu prawnego. O te zapytaliśmy prawnika i eksperta z dziedziny rynku nieruchomości – Grzegorza Lipskiego.

„Prawdę mówiąc przepisy prawne związane z amortyzacja są jednymi z bardziej skomplikowanych. Podstaw prawnych należy szukać w następujących przepisach – Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (PDOPrU) oraz Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF)…”